38. Nikola Špoljar

thumb
Promina 2014
Dužina:
Natjecateljska 15km
Vrijeme:
Natjecateljska 01:19:53