23. Jelena Kuljiš

thumb
Promina2013 / Špilja Liluša 2017
Dužina:
Rekreativna 11 km / ŠL 10 km - 620 m+
Vrijeme:
Rekreatvina 02:21:17 / ŠL 01:17:01