22. Jadranka Žilić

thumb
Špilja Liluša 2018 / Špilja Liluša 2021 / Špilja Liluša 2022
Dužina:
ŠL 10 km - 620 m+ / ŠL 11 km - 700 m+ / ŠL 24 km - 1000 m+
Vrijeme:
ŠL 01:20:54 / ŠL 01:25:03 / ŠL 02:50:57