1. Andrea Rubin

thumb
Špilja Liluša 2019 / 2020 Mali Točak
Dužina:
ŠL 10 km - 700 m+ / MT 22km - 1250 m+
Vrijeme:
ŠL 01:34:53 / MT 03:37:20