RASPIS za 10. Promina Trail 2024. Drniš će biti objavljen 1.1.2024.

Sve o stazama možete naći na https://trail.pd-promina.hr/hr/